ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

                                                                                               

 

                                                                    «Арыс гуманитарлық-техникалық колледжі» мекемесі

 

 

 

«Арыс гуманитарлы-техникалық колледжі» мекемесі

2020-2025 жылдарға арналған 

 СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫ

 

Арыс 2020

                                                                                                                                  Мазмұны 

1. «Арыс гуманитарлы-техикалық колледжі» миссиясы мен ұстанымы
2. Ағымдағы жағдайды және дамыту мәселелерін талдау
3. Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері мен көрсеткіштері
4. Колледждің стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының өңірлік стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі
5. Мүмкін болатын тәуекелдер

 

Миссиясы және ұстанымдары 

Миссия:

Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстанның өндірістік әлеуетін және экономикасын дамыту үшін жоғары деңгейдегі құзыреттілікке ие, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау.

Ұстанымы:

«Арыс гуманитарлы-техикалық колледжі» – білім алушылардың, педагогтардың, жұмыс берушілердің және басқа да мүдделі тараптардың мүддесінде жұмыс істейтін өзекті білім беру жүйесі, ашық ақпараттың ортасы және қазіргі заманғы инфрақұрылымы бар, жаңа технологиялармен жұмыс істеудегі білімі мен дағдысы бар, еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіби мамандары бар білім мекемесі. 

Ағымдағы жағдайды талдау және дамыту мәселелері 

«Арыс гуманитарлы-техикалық колледжі» (бұдан әрі — колледж) тарихы Арыс қаласының тарихымен, оның мәдениетімен, білімімен тығыз байланысты. Колледж өзінің даму жолын еліміздің, өңірдің өнеркәсіп дамуымен тығыз байланыстырады. Жұмыс істеген кезеңінде колледж темір жол салаларында жұмыс істейтін төрт мыңнан астам  мамандарды дайындап, шығарды.

Қазақстан Республикасы Білім, Мәдениет және Денсаулық сақтау министрінің 1997 жылы 17 қарашадағы №441 бұйрығымен Арыс қаласында «Темір жол колледжі» мекемесі ашылды. «Лизензия туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің заң күші Жарлығының 4-бабына сәйкес, ҚР Білім, Мәдениет және Денсаулық сақтау министрлігінің 1998 жылы 15 сәуірде   сериясы БМ  № 0000415 мемлекеттік лизензиясы «Темір жол колледжі» мекемесіне білім беру қызметімен айналысуға  берілді.

ҚР Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті Түркістан облысының Білім саласындағы бақылау департаменті мемлекеттік мекемесінен 2002 жылғы 08 қаңтардағы лизензиясы, № KZ 29LAA00014229 мемлекеттік лизензияға қайта рәсімделді.

 Аталған мекеме  қызмет ету тарихында өзінің атауын бір рет ауыстырды. Атап айтқанда:

        1997 жылы «Темір жол колледжі» мекемесі атауымен ашылған.2015 жылы Колледж құрылтайшысының 2015 жылы18 желтоқсанда №01 шешімі бойынша ««Темір жол колледжі» мекемесі «Арыс гуманитарлы-техникалық колледжі» мекемесі болып ауыстырылды.

       

         

             Қазіргі таңда, Түркістан облысының Білім саласында cапаны қамтамасыз ету департаментінің 11.05.2021 жылғы № 96 бұйрығына сәйкес, «Арыс гуманитарлы-техникалық колледжі» мекемесі білім беру қызметін 2019 жылғы 21ақпандағы №KZ29LAA00014229 лицензиясы негізінде жүзеге асырады.

Заңды мекен-жайы: Қазақстан Республикасы, 160100

Арыс қ , М. Дулатов көшесі№97 А

ИИК KZ59965Т161202650819

БИК  IRTYKZKA

БИН 970840000881

Байланыс : 8 (72540) 2-13-14 «Арыс гуманитарлы-техикалық колледжінде» үш корпус: №1 оқу ғимараты, №2 оқу ғимараты, №3 оқу ғимараты, №4 оқу –өндірістік ғимараты бар.Сонымен қатар жатақхана,кітапхана, спорт залы, акт залы, шеберханалар бар. Колледждің веб сайты :http://agtk.kz\

Колледждің оқу-тәрбие үдерісі №1,№2 оқу ғимаратында жүзеге асырылады.

Еліміздің білім беру саласындағы 20 жылдық жұмысының арқасында қазіргі заманғы білім беру және материалдық-техникалық базаға, педагогикалық ұжымның жоғары кәсіби және шығармашылық әлеуетіне негізделген өңірдегі өнеркәсіптік кәсіпорындары үшін кадрларды даярлаудың тұрақты құрылымын құруға мүмкіндік берді.Колледжді стратегиялық басқару алқалы органдар арқылы жүзеге асырылады: педагогикалық кеңес, әдістемелік кеңес және тұрақты жұмыс істейтін пәндер кафедралары.Колледж құрылымына 2  бөлім кіреді: күндізгі және сыртқы

 Білім беру бағдарламалары бойынша оқыту жүргізілуде:

 1. 10410300 -Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және к қозғалысты басқару
 2. 10410200 — Теміржол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару
 3. 07140700 — Автоматика,телемеханика және теміржол көлігіндегі қозғалысты басқару
 4. 07160500 -Темір жол жылжымалы құрамдарын пайдалану,жөндеу және техникалық қызмет көрсету
 5. 06130100 — Бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері бойынша)
 6. 04110100 -Есеп және аудит (салалар бойынша)
 7. 01120100 -Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту
 8. 01140100 -Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі

          Жыл сайын жергілікті және республикалық бюджет есебінен техникалық мамандықтар бойынша мемлекеттік білім беру тапсырыстарының саны ұлғаюда.Қызмет ету жылдары аралығында колледж 4  мыңнан астам  мамандар даярлады.Колледжге білім алушыларды қабылдау «Техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі ережесі» негізінде жүзеге асырылады.Колледж дуалды оқыту жүйесін ендіру мақсатында колледж студенттерінің өндірістік тәжірибеден өтуі бойынша жұмыс берушілермен семинар өткізуді жоспарлап отыр. Оқытушылардың базалық білімі оқытылатын пәндерге сәйкес келеді. Жалпы колледждің кадрлық әлеуетін талдау оқытушылар құрамының біліктілігі орта деңгейдегі мамандарды даярлау сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді деген қорытынды жасауға болады.Колледжде іскерлік, шығармашылық атмосфера бар. Ұжымдағы моральдық-психологиялық ахуал шығармашылық қызметке және іскерлік серіктестікке ықпал етеді. Колледж СҚ-ның негізгі бөлігі өскелең ұрпақты тәрбиелеуде білімнің маңызы мен рөлін сезінеді және өз жұмысына адал, егеменді Қазақстанның түрлі салалары үшін кадрларды дайындауда үлкен шығармашылық және кәсіби күш-жігерін жұмсайды.

Колледжде оқытушылар мен қызметкерлердің еңбегін ынталандыру жүйесіне және қолайлы моральдық-психологиялық климатты құруға тиісті көңіл бөлінеді. СҚ қызметін ынталандыру мақсатында ұлттық және мемлекеттік мерекелерге мақтау марапаттау жүргізіледі, Ұжымдық шарттың талаптарына сәйкес материалдық көмек көрсетіледі. Колледжде Қазақстан Республикасының Білім беру ісінің үздігі және құрметті оқытушылары, «Ы.Алтынсарин» төсбелгісінің иегерлері жұмыс жасайды. Арнайы пәндерді оқыту сапасын арттыру үшін қаланың жетекші өнеркәсіп кәсіпорындарының мамандары шақырылады.

Колледждің СҚ заманауи білім беру технологияларын енгізу бойынша мақсатты жұмыс жүргізуде. Оқытудың белсенді түрлерін қолдануға, теориялық оқытуды тәжірибемен жақындастыруға, оқу-әдістемелік кешендерді құруға көп көңіл бөлінеді.

Колледждің пәндер кафедраларының ғылыми қызметі еліміздің индустриалды-инновациялық даму стратегиясы аясында ғылыми зерттеулердің басым бағыттары бойынша жүргізіледі. Пәндер кафедраларының ғылыми қызметін дамытудың тақырыптық жоспарлары қазіргі заманғы өнеркәсіпті зерттеудің басым мәселелері шеңберінде айқындалған. Колледждің материалдық-техникалық базасы техникалық және кәсіптік мамандарды даярлау талаптарына сәйкес келеді және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарымен қарастырылған оқу жоспарлары мен бағдарламаларының орындалуын қамтамасыз етеді. Аудиторияларды қазіргі заманғы жабдықтармен жабдықтау жолымен инновациялық технологиялар негізінде материалдық-техникалық базаны жаңарту мен кеңейтуді жалғастыру көзделген.Оқу процесіне оқытудың ақпараттық технологияларын енгізуге, оның ішінде мультимедиалық оқыту бағдарламалары мен Ғаламторда орналасқан ақпараттық ресурстарды пайдалануға, электрондық оқулықтар жасауға ерекше назар аударылады.Колледжде электрондық пошта және ғаламдық INTERNET желісі арқылы ақпараттық базаларға қолжетімділік қамтамасыз етілген. Кітапханада жаһандық желіге қосылған компьютерлер бар.Колледж кітапханасы кітапхана қорын қалыптастыруға қойылатын талаптарға сай, кітапхананың кітап қоры 17601 дананы құрайды.Халықаралық білім беру кеңістігіне интеграциялау және СҚ мен студенттердің тағылымдамасын алмасу арқылы республиканың жетекші колледждерімен байланыстарды кеңейту жөніндегі жұмысты бастау қажет.2014 жылы колледж Білім беру қызметін жүргізуге мемлекеттік аттестаттаудан өтті.Колледж студенттерімен тәрбие жұмысының басты міндеті олардың белсенді өмір сүруіне, азаматтық өзін-өзі анықтауына және өзін-өзі көрсетуге жағдай жасау, интеллектуалдық, мәдени және адамгершілік даму қажеттіліктерін барынша қанағаттандыру болып табылады.

Оқытушылар корпусының болашақ мамандардың жеке және кәсіби қалыптасуына әсерін күшейту, студенттердің оқу жағдайларына тиімді бейімделуін қамтамасыз ету мақсатында колледжде топ жетекшілерінің әдістемелік бірлестігі, Жастар ісі жөніндегі Комитет (ЖІК), «Парасаттылық мектебі» жұмыс істейді. Топ жетекшілерінің негізгі жұмыс түрлері: тәрбие сағаттары, экскурсиялар, студенттермен жеке жұмыс. ЖІК колледж және қала аясында өткізілетін мерекелік кештерді, іс-шараларды ұйымдастырады.

Жастардың азаматтық жауапкершілігі мен патриотизмі — Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік және саяси дамуының маңызды шарттарының бірі. Патриоттық сезімді қалыптастыру мақсатында колледж студенттерімен түрлі іс-шаралар өткізіледі. Студенттер жыл сайынғы қалалық және республикалық «КВН» байқауларына белсене қатысып, «Жас Отан» жастар қанатының мүшелері болып табылады. Колледж аясында студенттерге арналған іс-шаралар, «Күзгі бал», Мұғалімдер күніне, Тұңғыш Президент күніне, Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне, 8 наурыз Халықаралық әйелдер күніне, Наурыз — «Армысың, Әз Наурыз», Отан қорғаушылар күніне арналған құттықтау концерттері өткізіледі. Жеңіс күні мерекесіне орай ҰОС ардагерлерімен кездесу ұйымдастырылады. Студенттердің жастар ұйымдарының қызметіне, әлеуметтік маңызы бар жобаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысу пайызы жоғары. Колледж студенттерінің түрлі іс-шараларды ұйымдастырудағы және өткізудегі белсенділігі байқалады. Жастар ісі және студенттік өзін-өзі басқару комитетін қолдау арқылы студенттік өзін-өзі басқару қызметінің тиімділігі қамтамасыз етілді. Жалпы, колледж ұжымы өзіне жүктелген міндеттерді орындау үшін барлығын жасайды – тез дамып келе жатқан қоғам мен елдің қажеттіліктеріне сәйкес сапалы білім беруді қамтамасыз етеді. Колледж басшылығы алдыңғы даму кезеңдерінің негізгі нәтижелеріне талдау жасады және осының негізінде колледж дамуының жалпы стратегиялық мақсаттары мен нақты бағыттарын, сондай-ақ ұзақ мерзімді перспективаға арналған міндеттерді айқындайтын ішкі және сыртқы факторлар анықталды. Колледждің даму стратегиясын әзірлеу өнеркәсіптің дамуымен тығыз байланысты және мемлекеттік білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттерін орындауға бағытталған. Дамудың басымдылығы барлық үдерістерді ұйымдастыру сапасы болып табылады: мамандарды даярлау деңгейін арттыру, кадрларды қайта даярлау және арттыру, орта мамандарды білікті даярлау, ғылыми-зерттеу қызметін дамыту, ұжым мүшелерінің еңбегін тиімді ұйымдастыру, СҚ дәрежеленуін арттыру, колледждің материалдық-техникалық базасын нығайту. Колледждің басқару саясаты аймақтың ішкі және сыртқы қажеттіліктерін нақты және уақтылы бағалауға бағытталған, бұл колледж дамуының стратегиялық мақсаттарын анықтайды:

—  білім беру нарығының қажеттіліктерінің зерттеу, колледждің басым бағыттарын дамыту және кеңейту (жаңа мамандықтарды ашу) және жаңа білім беру бағыттарын іске қосу: модульді білім беруді ұйымдастыру үшін бірыңғай стандарттар мен заңнаманы дайындау;

— колледждің институционалдық және мамандандырылған аккредитациядан өткізу;

— республикалық және халықаралық рейтингтерге қатысу;

— еңбек нарығы мен жұмыс берушілердің қажеттілігін ескере отырып, мамандарды даярлау сапасын жақсарту;

— колледж миссиясын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін материалдық-техникалық базаны дамыту;

— студенттік ғылым деңгейін арттыру және облыстық конференциялар өткізу арқылы оның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету, семинарлар ұйымдастыру;

 2020 – 2025 жж. Стратегиялық даму жоспарын іске асырудың негізгі міндеттері: 

 • жұмыс берушілердің колледж түлектерінің білімі мен дағдысының жоғары сапасын тану мақсатында білім беру қызметінің сапасын қамтамасыз ету жүйесін құру;
 • колледждің техникалық және кәсіптік білім беру мазмұны мен құрылымын әлеуметтік серіктестердің сұраныстарына сәйкес келтіру;
 • үздіксіз білім беру жүйесін құру;
 • республикалық және шетелдік басылымдарда ғылыми және талдау мақалаларын жариялау бойынша жұмысты күшейту;
 • халықаралық бағдарламалар бойынша колледж оқытушыларының біліктілігін арттыру жұмыстарын күшейту;
 • үздік тәжірибе-мамандарды және жұмыс берушілерді оқыту бағдарламаларын әзірлеуге және оны іске асыруға тарту. 

Стратегияны жүзеге асыру қағидаттары:

Колледж өз қызметін демократиялық принциптер негізінде, басшының көшбасшылығы, оның қызметі туралы шынайы мәліметтерді талдау және басқару процесінде барлық қызметкерлерді тарту арқылы басқару шешімдерін қабылдау негізінде жасайды.

Колледждің ұстанымдарын нығайту және кеңейту үшін басқару саясатын қалыптастыруға жаңашылдық қажет. Басқару саясатының басты мақсаты колледждің дамуының стратегиялық міндеттерін шешуді қамтамасыз ететін адами ресурстарды сақтау, жаңарту және дамыту негізінде тұрақты жоғары кәсіби оқытушылар ұжымын қалыптастыру болып табылады.

Басқару саясатын анықтайтын қағидаттар:

 • жүйелілігі — персоналмен жұмыс істеу, тұрақты және инновациялық дамуды қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды үздіксіз және үйлесімді жүзеге асыру
 • тиімділігі — жылдам және жедел әрекет ету, сыртқы және ішкі ортадағы өзгерістерге бейімделу;
 • кешенділік — іс-әрекеттердің үйлесімділігін қамтамасыз ету, олардың кадрлық қажеттіліктерін анықтау және шешуге жәрдемдесу, кадр резервін қалыптастыру;
 • әлеуметтік бағдар – білікті медициналық көмекпен және қызметкерлердің әлеуметтік мүдделері мен қажеттіліктерін қорғаумен қамтамасыз ету;
 • бірлік — қызметкерлердің сындарлы және толеранттылық өзара әрекеттесу мәдениетіне тәуелділігі;
 • ашықтық – кадр саясатының жүзеге асырылатын шараларының уақтылығы мен түсініктілігі, оқытушылар мен қызметкерлермен «кері байланыс» жүйесін дамыту;
 • инновациялылық — адами ресурстарын басқарудың жаңа тетіктерін әзірлеу және енгізу, басқа оқу орындарының озық тәжірибесін пайдалану. 

Қағидаттар іске асырылады:

— ғылыми болжамдар негізінде колледж жұмысына сәйкес замануи оқыту әдістері және басқару принциптерін әзірлеу және қолдану негізінде стратегиялық мақсаттарды әзірлеуде;

— мамандарды даярлау сапасын басқару жүйесін тұрақты жетілдіру және тиімді қызмет ету үшін қолайлы орта құру.

Қойылған мақсаттарға жетудің негізгі бағыттары мен жолдары.
Басты мақсат
 — 2025 жылға қарай отандық білім берудің халықаралық деңгейдегі позициясын нығайту мүддесінде жүйелі оқытудың жаңа сапасына қол жеткізу үшін жоғары білікті орта деңгейдегі мамандарды дайындау бойынша колледждің жетекші позицияларын нығайту және дамыту.

Колледждің 2020 жылға қарай стратегиялық көрінісі:

— білім берудегі құзыреттілік тәсілге көшу;

— жұмыс берушінің қажеттілігін ескере отырып, жаңа білім беру бағдарламаларын дамыту;

— білім беру сапасын тиімді басқару және оқу процесін басқару тетіктерін жетілдіру, кадрларды қайта даярлау және біліктілігін арттыру.

Колледж білім мен ғылымның толыққанды бірігуіне, білім беру, зерттеу және басқару қызметінің барлық салаларында шығармашылық инновацияларға ұмтылады.  Стратегиялық даму шеңберінде колледждің бірегей ұйымдастырушылық және адами капиталы білім сапасы болып табылады, бұл тек беделге ғана емес, тұрақтылыққа да елеулі үлес қосады.

Стратегиялық даму жоспары іске асырылуда:

2020-2025 жылдар:

 1. Кадрлық әлеуетті қалыптастыру, жаңа білім беру бағдарламаларын дамыту және қызметтің басым бағыттарын жетілдіру, басқарудың ұйымдық құрылымын жетілдіру; білім берудің озық құзыретті-бағдарланған стандарттарын қалыптастыру және тарату, материалдық-техникалық базаны нығайту, өнеркәсіпте әріптестік және сараптамалық желіні   қалыптастыру .
 2. Бейінді білім беру, бизнес-бағыттар бойынша жетекші позицияларға шығу; өңірдің, елдің мүдделеріне нақты бағдарланып, бәсекелестік ортаға бейімделудің жоғары дәрежесі бар халықаралық деңгейдегі кәсіби мамандар ретінде кадрлар даярлау.

 

 

 

                                                                               Қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері мен көрсеткіштері

Атауы Өлшем бірлік Жоспарлы кезең
1-стратегиялық бағыт.

Білім беру қызметтерінің сапасын және экономиканың нақты және қаржылық секторларының бәсекеге қабілетті мамандарымен қамтамасыз ету

1.1-мақсат

Білім беру сапасын күшейту және оқу үдерісін басқару тетіктерін жетілдіру

Нысаналы индикаторлар: өлш. бірл. 2020 2021 2022 2023
Жұмыс берушілердің талаптарын ескере отырып, құзыретті форматта құрылған білім беру бағдарламаларының үлесі % 10 15 20 25
Мүдделі ұйымдардың мемлекеттік тапсырыс, сондай-ақ бөлінген гранттар есебінен оқитын студенттердің үлесі % 100 100 100 100
Мамандықтар бойынша жұмысқа орналасқан колледж түлектерінің үлесі. % 90,5 92,5 95,0 97,0
1.1.1-міндет  

 

Жұмыс берушілермен бірлесіп әзірленген білім беру бағдарламаларының саны        Бірл. 1 1 2 2
Кадрларға қажеттілікті көрсететін жаңа мамандықтар ашу        Бірл. 1 1 1 1
Ресурстық орталықтар саны (колледж базасында құрылған)        Бірл. 1
Білім беру үдерісіне дуальді оқыту жүйесін енгізу бойынша ҚР Білім және ғылым министрлігінің эксперимент шеңберінде басым білім беру бағыттарын әзірлеу және кеңейту.        Бірл. 2 1 1 1
Тікелей өндірісте дайындалған және қорғалған дипломдық жобалар санының өсуі         % 10 25
1.1.2-міндет

 Диссертацияларды қорғау, қайта даярлау және біліктілігін арттыру, ғылыми тағылымдамалар арқылы кадрлық әлеуетті күшейту

 
Магистрлік, кандидаттық диссертацияларды қорғау Бірл. 1 1 1 1
Біліктілігін арттырудан өткен КС үлесі жыл сайын штаттық КС жалпы санынан құрайды % 50 65 75 80
Штаттық КС жалпы санынан шетелде (белгілі әлемдік білім және ғылым орталықтарында) біліктілігін арттырудан өткен КС үлесі % 1 1 1 1
1.1.3-міндет Колледждің материалдық-техникалық базасын дамыту  
Жаңа зертханалар ашу Бірл. 1 1 1
Миссияны іске асыруға мүмкіндік беретін қуатты материалдық-техникалық база құру Бірл. 1 1 1 1
1.1.4-міндет Білім беру қызметінің сапасын бақылаудың заманауи тетіктерін пайдалану  
Мемлекеттік аттестаттаудан өту Бірл. 2014 0 0 0
Институционалдық аккредиттеуден өту Бірл. 2020 0 0 2025
Колледж мамандықтары бойынша мамандандырылған аккредиттеуден өту Бірл. 2020 0 0 2025
2-стратегиялық бағыт Экономиканың басым салаларын және өңір мен елдің әлеуметтік саласын дамытуды ғылыми және ғылыми-техникалық қамтамасыз ету; ұлттық ғылыми инновациялық жүйені қалыптастыруға қатысу  
2.1.1-міндет Қазіргі заманғы ғылыми инфрақұрылым құру  
Инновациялық құрылымдарды (зерттеу зертханаларын, бизнес-инкубаторларды, ғылыми-технологиялық орталықтар мен парктерді, шағын инновациялық кәсіпорындарды) құру (өсу бойынша) Бірл. 0 1 1 1
2.1.2-міндет

Кадрлардың біліктілігін арттыру

Қазақстанның, өңірдің жетекші кәсіпорындарында тағылымдамадан өткен штаттағы оқытушылардың үлесі % 20,0 40,5 41,0 41,5
Ағылшын тілін кәсіби меңгерген оқытушылардың үлесі % 2,0 5,0 7,0 9,0
2.1.3-міндет                      

Ғылыми зерттеулердің сапасын арттыру

Оқытушылардың халықаралық жарияланымдарының үлесі % 0,5 0,5 0,5 0,5
Жоғары импакт-факторы бар ғылыми журналдардағы жарияланымдардың үлесі (0,25-тен төмен емес)) % 1,0 1,0 1,0 1,0
2.1.4-міндет

Ақпараттық ресурстармен қамтамасыз ету

Кітапхана қорын жаңа ғылыми әдебиеттермен толықтыру Бірл.   100 100 100
3-стратегиялық бағыт

Маманның бойында азамат пен патриот, тарихи үдерісті жасаушы және адам капиталының маңызды сипаттамалары ретінде өзін-өзі ақтайтын тұлға қасиеттерін қалыптастыру үшін жағдай жасау

3.1-мақсат

Кәсіби және әлеуметтік құзыреттерге ие азамат пен патриот тұлғасын өзін-өзі қамтамасыз ететін және бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу

Нысаналы индикаторлар:
Жастар ұйымдарының, жергілікті өзін-өзі басқару және студенттік өзін-өзі басқару ұйымдарының қызметіне қатысатын студенттердің үлесі % 30 40 50 60
Әлеуметтік маңызы бар жобалар мен бағдарламаларды әзірлеуге және іске асыруға қатысатын студенттердің үлесі % 20,0 30,5 35,2 40,0
Қайырымдылық, патриоттық, ғылыми-техникалық, мәдени, спорттық және өзге де акцияларға қатысатын студенттер санының үлесі % 80,0 85,0 85,0 85,5
Қосымша әлеуметтік мамандық алу % 1,0 2,0 3,0
3.1.1-міндет Студенттердің ішкі және колледжден тыс жастар және өзге де ұйымдарға қатысуын қолдау  
Жаңа колледжішілік жастар құрылымдары мен ұйымдарын, оның ішінде ресурстық жастар орталығын құру Бірл. 1 1 1 2
3.1.2-міндет

Студенттерді белсенді әлеуметтік өмірге дайындау және олардың әлеуметтік құзыреттілігін арттыру

Әлеуметтік басқару және жастар саясаты мәселелері бойынша көшбасшылық мектептер, тренингтер және мастер-кластар ұйымдастыру Бірл. 1 2 3 4
Тәрбие үдерісін ел экономикасының ерекшелігі мен студенттер құрамын ескеретін жаңа оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз ету Бірл. 3 3 3 3
3.1.3-міндет Әлеуметтік тәуекелдерді азайту жөніндегі іс-шаралардың сапасын қамтамасыз ету  
Студент жастардың патриоттық деңгейін арттыру % 10,0 10,0 10,0 15,0
Сыбайлас жемқорлық қылмыстарының, нашақорлықтың, Діни экстремизмнің қауіп-қатерін азайту және алдын алу бойынша алдын алу іс-шараларымен студенттерді қамту % 100 100 100 100
Халықтың әлеуметтік осал топтарының студенттеріне материалдық және әлеуметтік қолдауды қамтамасыз ету % 100 100 100 100
3.1.4-міндет

Жастар саясатын іске асыру жүйесінде жастар акцияларының тиімділігін арттыру

Студенттердің акциялармен қанағаттану мониторингі  
Колледжде жастар саясатын жүзеге асыру сапасына студенттердің қанағаттану деңгейінің мониторингі Бірл. 3 3 3 3
4-стратегиялық бағыт Колледжді басқару мен қаржыландырудың тиімділігін арттыру және жаңғырту  
4.1-мақсат

Менеджмент сапасын жақсарту

Нысаналы индикаторлар:
Нәтижеге бағдарланған стратегиялық жоспарлау және бюджеттеу жүйесі енгізілді        
Қызметті басқару мен қоғамдық бақылаудың корпоративтік жүйесі енгізілді        
4.1.1-міндет Стратегиялық даму жоспарының орындалуын қамтамасыз ету  
Стратегиялық жоспардың орындалуына жыл сайынғы мониторинг және бағалау Бірл. 1 1 1 1
Тәуелсіз тестілеуден және аттестаттаудан өткен КС үлесі % 9 10 10 12
Түлектердің жоғары талап етілу деңгейін және жұмысқа орналасуын қамтамасыз ету % 96,5 97,0 97,0
4.1.2-міндет Қызметтің демократиялық қағидаттарын қамтамасыз ету  
Тиімді жұмыс істейтін қамқоршылық кеңесін құру Бірл.   1 1 1

 

4.Колледждің дамуының стратегиялық бағыттары мен мақсаттарының мемлекеттің стратегиялық мақсаттарына сәйкестігі

 

Мемлекеттік органның стратегиялық бағыттары мен мақсаттары Колледж қызметін жүзеге асыруға бағытталған мемлекет пен өңірдің стратегиялық мақсаттары Стратегиялық құжаттың, нормативтік құқықтық актінің атауы
1-стратегиялық бағыт Білім беру қызметтерінің сапасын және экономиканың нақты және қаржылық секторларының бәсекеге қабілетті мамандарымен қамтамасыз ету
1.1-мақсат 

Экономиканың тұрақты өсуі үшін сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету жолымен білім берудің бәсекеге қабілеттілігін арттыру, адами капиталды дамыту

 

 

 

 

«Педагогтардың жалпы санынан жоғары және бірінші санаты бар жоғары білікті педагог қызметкерлердің үлесін арттыру 2020 жылға қарай — 35%, 2025 жылға қарай -50%»

 «Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқыған, оқу орнын бітіргеннен кейін бірінші жылы мамандығы бойынша жұмысқа орналасқан колледж түлектерінің үлесін 2020 жылға қарай — 64%, 2025 жылға қарай — 75% ұлғайту%»

«Жастардың жалпы санынан жастар саясаты және патриоттық тәрбие саласындағы іс — шараларды іске асыруға белсенді қатысатын жастар үлесін арттыру    2020жылға қарай-31%, 2025 жылға қарай-55%»

 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған Мемлекеттік Бағдарламасы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №988 Жарлығымен қабылданды
«Білім және кәсіби дағдылар — заманауи білім беру, кадрларды даярлау және қайта даярлау жүйесінің негізгі бағдарлары»

 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы»

Білім және кәсіби дағдылар — қазіргі заманғы білім беру, кадрларды даярлау және қайта даярлау жүйесінің негізгі бағдарлары

 

 

«Білікті кадрларды даярлау заманауи еңбек нарығының талаптарына сәйкес келетін елді индустрияландыру жөніндегі жоспарлармен байланыстырылады.
«Білім беру қызметтерінің сапасын арттыру тәуелсіз институционалдық аккредиттеуден өтумен қатар жүреді.»
«Колледж түлектері жұмыс берушілермен талап етілуі тиіс».
«Оқушылардың компьютерлік сауаттылығының деңгейін арттыру бойынша үнемі жұмыс жасау»

Ел экономикасының индустриялық-инновациялық дамуын қамтамасыз ету үшін білікті кадрларға қажеттілікті зерделеу және қанағаттандыру жөніндегі жұмысты жүргізу жоспарлануда.

   

 

«1) кәсіпорындар (мекемелер) арасында өндірістік тәжірибе базаларын жүзеге асыруға келісім жасасу;);

3) жоғары технологиялық кәсіпорындарда оқытушылар құрамы мен басқару персоналының біліктілігін арттыруды, қайта даярлауды, тағылымдамадан өткізуді ұйымдастыру».

«1.1.1-Міндет Жалпы ел үшін жоғары білікті бәсекеге қабілетті кадрларды даярлауды қамтамасыз ететін білім беру бағдарламаларын жетілдіру»

«1.1.2-Міндет Колледждің материалдық-техникалық базасын дамыту»

«1.1.3-Міндет  Білім беру қызметінің сапасын бақылаудың заманауи тетіктерін пайдалану»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары.
2-стратегиялық бағыт Экономиканың басым салаларын және өңір мен елдің әлеуметтік саласын дамытуды ғылыми және ғылыми-техникалық қамтамасыз ету; ұлттық ғылыми инновациялық жүйені қалыптастыруға қатысу
 2.1-мақсат Аймақ пен елдің тұрақты инновациялық дамуы үшін білім мен технологияға сұраныс пен бәсекеге қабілеттілікті іргелі зерттеулер негізінде жету Кадрларды даярлаудың негізі оқытудың нәтижелі және тиімді жұмыс істейтін инновациялық жүйесі болуы тиіс. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан Халқына Жолдауы  «Төртінші өнеркәсіптің революция жағдайында дамудың жаңа мүмкіндіктері»
«Мемлекеттің қалыптасу басымдықтарын ескере отырып, колледждің 2025 жылға дейінгі перспективалық инновациялық даму жоспарын әзірлеу».
«Адами капитал – инновациялардың және экономиканың тиімділігін арттырудың негізгі қозғаушы күші».

«Болашақ экономикасының «секторларын дамыту ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, биотехнологиялар, баламалы энергетика».

«Келесі қағидаттарда ұлттық инновациялық жүйені құру:

1) ұлттық қажеттіліктерге бейімделген шетелдік тиімді технологияларды қолдану».

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы кейбір жарлықтарының  күші жойылды деп тану туралы№636 жарлығы
«Нәтижелерді енгізуге бағытталған инновациялар мен ғылымды дамыту.2020 жылға қарай — колледждің кадрлық әлеуетін қалыптастыру, барлық деңгейдегі жаңа білім беру бағдарламаларын дамыту және қызметтің басым бағыттарын жетілдіру, басқарудың ұйымдық құрылымын жетілдіру; барлық деңгейлерде алдыңғы қатарлы құзыреттілік-бағытталған модельдерді қалыптастыру және тарату, колледждің материалдық-техникалық базасын нығайту, серіктестік және сараптау желісін қалыптастыру .

2025 жылға қарай кадрларды даярлаудың халықаралық деңгейінің траекториясын дамыту; мамандарды даярлаудың аккредиттелген бағдарламалары (барлық мамандықтар);

— Бейіндік білім беру бағыттары бойынша жетекші позицияларға шығу;

— Бәсекеге қабілетті ортаға бейімделудің жоғары дәрежесі бар, елдің мүдделеріне нақты бағдарлы халықаралық деңгейдегі мамандар ретінде кадрлар даярлау.

Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамытудың  мемлекеттік бағдарламасы.
«2.1.1-міндет кадрлардың біліктілігін арттыру»

«2.1.2-міндет ақпараттық ресурстармен қамтамасыз ету»

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қаңтардағы №39 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары
3-стратегиялық бағыт Маманның бойында азамат пен патриот, тарихи үдерісті жасаушы және адам капиталының маңызды сипаттамалары ретінде өзін-өзі ақтайтын тұлға қасиеттерін қалыптастыру үшін жағдай жасау
3.1-мақсат 

Кәсіби және әлеуметтік құзыреттерге ие азамат пен патриот тұлғасын өзін-өзі қамтамасыз ететін және бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу

 

 

 

«2020 Стратегиялық жоспары-көшбасшылыққа қазақстандық жол.

Ұлтаралық келісімді нығайту…».

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан Халқына Жолдауы  «Төртінші өнеркәсіптің революция жағдайында дамудың жаңа мүмкіндіктері»
«Мемлекеттік жастар саясаты бәсекеге қабілетті жастарды қалыптастыруға бағытталатын болады ол қоғамдық-саяси және әлеуметтік-экономикалық қайта құруға белсенді қатысады

Патриоттық сана-сезімді, азаматтық жауапкершілікті арттыруға, белсенді қоғамдық ұстаным мен салауатты өмір салтын қалыптастыруға, кәсіпкерлік және инновациялық әлеуетті дамытуға, жас таланттарды анықтау мен қолдауға бағытталған жас ұрпақпен өзара іс-қимылдың тиімді моделін әзірлеу».

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы кейбір жарлықтарының  күші жойылды деп тану туралы№636 жарлығы
«3.2.1-міндет Жастарды қолдауды қамтамасыз ету.

3.2.2-міндет Жастардың әлеуметтік-экономикалық саладағы қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейін анықтау.

3.2.3-міндет Студенттерді патриоттық тәрбиелеу.

3.2.4-міндет Жастар саясатын іске асыруды басқарудың тиімділігін арттыру».

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017-2021 жылдарға арналған стратегиялық жоспары.
4-стратегиялық бағыт Колледжді басқару мен қаржыландырудың тиімділігін арттыру және жаңғырту
4.1-мақсат Менеджмент сапасын жақсарту

 

«Білім беру қызметтерінің сапасын арттыру осы үдеріске азаматтарды тартуды қоса алғанда, корпоративтік басқару элементтерін енгізумен, білім беру сапасын бақылау тетіктерін жетілдірумен қатар жүреді». Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын бекіту туралы және Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы кейбір жарлықтарының  күші жойылды деп тану туралы№636 жарлығы
«4.1.1-міндет Стратегиялық даму жоспарының орындалуын қамтамасыз ету»

«4.1.2-міндет Қызметтің демократиялық қағидаттарын қамтамасыз ету»

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2020-2025 жылдарға арналған стратегиялық жоспары.
       

 

 1. Мүмкін тәуекелдер 

Стратегиялық даму жоспарын жүзеге асыру бойынша өз қызметі барысында колледж мақсаттарға қол жеткізуге кедергі келтіруі мүмкін бірқатар тәуекелдерге тап болуы мүмкін

 

Тәуекел атауы Ден қою шараларын қабылдамаған және (немесе) уақтылы қабылдамаған жағдайдағы ықтимал салдарлар Басқару тетіктері мен шаралары
Сыртқы
1. Жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыс салдарын еңсерудің жоспарланған көрсеткіштеріне қол жеткізбеу. 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын іске асыру үшін қаржы қаражатының жетіспеуі. Ресурстарды басты нысаналы индикаторлар мен көрсеткіштерге қол жеткізу бағыттарына шоғырландыру.

Қаржы және материалдық ресурстарды үнемдеу;  қосымша қаржыландыру көздерін іздестіру және қолданысқа енгізу (шаруашылық келісім-шарттар, зертханалар мен өндірістік базаны, жасалған келісім-шарттар негізінде басқа да білім беру және орталықтарды пайдалану).

2. Білім беруді дамытудың 2015-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында мотивацияның болмауы, экономикалық мамандықтар бойынша білім беру бағдарламаларын дамыту бойынша Техникалық мамандықтарға түсуге ниет білдірген адамдар санының азаюы Еңбек нарығының динамикасының мониторингін үнемі жасау және білім беру және кәсіптік бағдарламаларды уақтылы түзету.
Ішкі
3. ТжКБ жүйесінде еңбекақы төлеудің басқа салаларда озыңқы өсуіне сәйкес келмеуінен туындаған жоғары білікті СҚ кетуі. СҚ кәсіби мүмкіндіктерін төмендету және Стратегияның мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізбеу. Қаржыландыру көзі ретінде қосымша білім беруді іздеу және айналымға енгізу үшін колледждің кәсіпкерлік мәртебесін тиімді пайдалану. Еңбекке ақы төлеуді одан әрі саралау.
4. Жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеуге қатысушы – бизнес өкілдерінің дайын еместігі мен қызығушылығының болмауы және оларды болашақ мамандардың білімін байланыстырумен нақты кәсіби құзыреттілікті үйлестіруге инвестициялау. Студенттердің іргелі дайындық деңгейін (сапасын) төмендету — негізгі бәсекелестік пен имидждік артықшылық Іргелі білім берудің артықшылықтарын негіздеу бойынша жүйелі жұмыс.
7.    Заманауи маманның оқу және кәсіби қызметінде IT-технологиялардың мүмкіндіктерін негізсіз арттыру. Қазіргі қоғамның дамуындағы адам факторы рөлінің артуын түсінбеу. Студенттердің білімдерін ақпаратқа және керісінше трансформациялаудың нақты механизмін игеруі бойынша жүйелі жұмыс.

 

 

 1. Қазақстан Республикасының  Президенті — Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың Қазақстан Халқына Жолдауы А.»Қазақстан-2050 «Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты «атты Қазақстан халқына Жолдауы (Астана, 2012 жылғы 14 желтоқсан); Послание Президента страны народу Казахстана «Казахстан – 2050;
 2. Мемлекет Басшысының 2012 жылғы 29 қаңтардағы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту — Қазақстан дамуының басты бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы»;
 3. Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі стратегиялық даму жоспары Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 Жарлығымен бекітілген.
 4. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы»;
 5. «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік жастар саясаты туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі Заңы»;
 6. «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ «Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №988 Жарлығы»;
 7. «Қазақстанның 2030 жылға дейінгі даму стратегиясын одан әрі іске асыру жөніндегі шаралар туралы «Қазақстан Республикасы Президентінің 2001 жылғы 4 желтоқсандағы №735 Жарлығы»;
 8. «Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы №958 Жарлығы»;